jump to navigation

संत गजानन महाराज, शेगाव March 11, 2006

Posted by neelkant in चित्रे, बातमी, माहिती.
trackback

 SantaGajanan Maharaj

संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराजांच्या मंगलमय वास्तव्याने शेगाव नगरी पुनित झाली असून, श्री गजानन महाराज संस्थान शेगाव, हे श्रींच्या अलौकिक शक्तीचे प्रभावी शक्तिपीठ बनले आहे. समृद्धीची गंगा, सौजन्याची यमुना आणि सात्त्विकतेची सरस्वती यांचा “त्रीवेणी संगम” शेगावच्या पावन तीर्थात झालेला आहे. शेगाव हे सध्या भूवैकुंठ झालेले आहे. सत्संगाचे ते विद्यापीठ बनलेले आहे. संतसान्निध्याने ते सिध्दपीठ ठरले आहे. सिध्दटेक संत गजानन महाराज दिगंबरावस्थेत माघ वद्य ७ शके १८०० , दि. २३-२-१८८७ रोजी माध्यान्ह समयी प्रगट झाले व आपल्या अलौकिक दिव्य सामर्थ्याने अनेक लीला करून अतर्क्य वाटणारे चमत्कार करून असंख्य जीवांचा उद्धार करून भाद्रपद शु.५ शके १८३२ , दि. ८-९-१९१० रोजी शेगावच्या या पुण्यभूमीत समाधिस्त झाले .

संत गजानन महाराजांच्या विषयी अधीक माहीती खालील संकेत स्थळांतून आपणास मिळेल.

http://www.deshonnati.com/santgajanan/index.htm (website in Marathi)
http://www.gajananmaharaj.org/ (sansthan’s Official website)
http://www.gajanandarshan.com/
http://www.gajanan-shegaon.com/

Comments»

1. Gaurav - July 29, 2006

बहुत अचछा Blog है

2. SATISH PATIL BONDRE - October 6, 2009

I READ ALL THE INFORMATIOM.I LIKE IT IT’S GOOD BLOG.THANK YOU

3. SATISH PATIL BONDRE 9422623643 - October 6, 2009

I READ ALL THE INFORMATION REGARDING GAJANAN MAHARAJ SHEGAO THAT’S GOOD SO I REQUEST TO RESPECTED PUBLISHER YOU PROVIDE DETAILS OF GAJANAN MAHARAJ AND WASUDEO MAHARAJ ADGAOKAR ALSO.THANKS FOR THE INFORMATION

4. SATISH BONDRE 9422623643 - October 6, 2009

I READ ALL THE INFORMATION REGARDING GAJANAN MAHARAJ SHEGAO THAT’S GOOD SO I REQUEST TO RESPECTED PUBLISHER YOU PROVIDE DETAILS OF GAJANAN MAHARAJ AND WASUDEO MAHARAJ ADGAOKAR ALSO.THANKS FOR THE INFORMATION

5. SURAJ GAWANDE 9623559619 - October 6, 2009

MY HERTS BECOME HAPPY BY READING THIS BLOG

6. SURAJ DIDHATE - November 3, 2009

Thie is a very beautiful place in Maharashtra.

7. Anil Uchade - November 19, 2009

I realy happy by reading about gaganan maharaj because he is in by man-mandir

8. santoshikhupse - November 20, 2009

khup channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: